หน้ากากกันไฟ หายใจสะดวก 15 นาที ขณะหลบหนี ป้องกันก๊าซ ควันพิษ ปกป้องเปลวไฟรังสีความร้อนสูงถึง 300 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ช่วยหายใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟสำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคลในเหตุไฟไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งในหน่วยงานภาครัฐ โรงแรม โรงเรียน สำนักงาน สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ไปรษณีย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์นันทนาการ เรือ รถไฟใต้ดิน เป็นต้น ระยะเวลาและอุณหภูมิ : ใช้หายใจได้มากกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที ที่มีความหนาแน่นของอากาศดี และป้องกันจากก๊าซพิษ ควันต่างๆ เปลวไฟ รังสีความร้อน สูงถึง 300 องศา และเหมาะสำหรับทุกขนาดของใบหน้าผู้ใหญ่ การป้องกัน : ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซน์ (CO) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL) และหมอกควันพิษ ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของไอหมอกได้น้อยกว่า 5% ความต้านทานต่อการสูดดม : 800 Pa และความต้านทานการหายใจออก : 300 Pa

ขนาด :
21 ซม. x 11 ซม. x 14 ซม.
ข้อมูลจำเพาะ :

ขนาดสินค้า 21X14X11 ซม.